Gankutsuou -The Count of Monte Cristo-

Author: Mahiro Maeda, Yura Ariwara