Shunya Yamashita

Revoltech Fraulein #004: Pocco PVC Action Figure  (Shunya Yamashita)
$28.00
Art of Shunya Yamashita: Shoko-San 1/7 Scale PVC Figure
$55.00
Shunya Yamashita: Creators' Labo #015 - NGE Rei Ayanami PVC Figure
$80.00
Funny Knights: Masterpiece of Shunya Yamashita - Petra (Red Variant) 1/7 Scale PVC Figure
$77.99
Funny Knights: Petra (Black Variant) 1/7 Scale PVC Figure - Masterpiece of Shunya Yamashita
$77.99
Funny Knights: Petra (Blue Original) 1/7 Scale PVC Figure - Masterpiece of Shunya Yamashita
$77.99
Creators' Labo #014: Shunya Yamashita - Arisa PVC Figure (Another Color)
$72.00
Art of Shunya Yamashita: Noel Fine Art Bust
$79.99
Art of Shunya Yamashita: Niniane Fine Art Bust
$79.99
Funny Knights: Masterpiece of Shunya Yamashita - Rudy 1/7 Scale PVC Figure
$63.99
Funny Knights: Rudy (Blue Hair Variant ) 1/7 Scale PVC Figure - Masterpiece of Shunya Yamashita
$66.99
Funny Knights: Big Sister Coru (Coru-nee) Cream Custard Version 8" PVC Figure
$59.99
Funny Knights: Big Sister Coru (Coru-nee) Cream Strawberry Version 8" PVC Figure
$61.99
Art of Shunya Yamashita: Angela Fine Art Bust
$79.99
Art of Shunya Yamashita: Sera-Chan 1/7 Scale PVC Figure
$39.99
Art of Shunya Yamashita Sera-Chan 2006 Comic Con Version
$100.00
Funny Knights Masterpiece of Kuchu Yousai No. 1: Shinobu-chan 1/7 Scale Figure
$81.99
Art of Shunya Yamashita: Karin Fine Art Bust
$79.99
Funny Knights: Linkword (Blonde Ver.) 1/7 Scale Figure Shunya Yamashita Series 03 International
$87.99
Funny Knights: Linkword (Regular Ver.) 1/7 Scale Figure Shunya Yamashita Series 03
$87.99
Creators' Labo #012: Shunya Yamashita - Non-non 1/6 Scale PVC Figure
$67.99
Art of Shunya Yamashita: Naomi Fine Art Bust
$79.99
Art of Shunya Yamashita: Mirei-san Fine Art Bust
$79.99
Art of Shunya Yamashita: Rachelle Fine Art Bust
$79.99
Shunya Yamashita: Kanaru Character Series Figure
$69.99
Shunya Yamashita: Nasuka Character Series Figure
$69.99
Creator's Labo #012: Non-Non in Black  Figure
$71.99
Creator's Labo #021: Emaretta-chan 1/7 Scale Statue
$98.00
Creator's Labo #020: Roxanner 1/7 Scale Statue
$112.00
Creator's Labo #021: Emaretta-chan (Shunya Yamashita) Black Armor Ver. 1/7 Figure
$98.99
Dai Shogun: Kiriko Hattori Ninja Costume Figure
$119.99